България е една от първите 20 държави, която се включи в това честване. Първата проява, преминала под този знак, беше изложбата "Големите картировачи на България". Създадоха се Национални комитети - почетен, организационен и програмен (с отворен характер). В програмния комитет са добре дошли всички, които имат идеи и конкретни предложения за реализирането им. За допълнения към този сайт, предложения и допълнителна информация може да се обръщате към чл.-кор. Иван Загорчев, заместник-председател на Организационния и председател на Програмния комитет и д-р Дария Иванова - отговорен секретар на Организационния комитет, тел. 979-2205, електронен адрес iype-bg@geology.bas.bg

 

 

При организацията на този сайт са използвани данни от:

  • официалният сайт на честването

 

  • Международната стратиграфска комисия

 

  • проектът PALEOMAP

 

 

  • УикипедиЯ Свободната енциклопедия

 

  • NASA

 

  • Американската геоложка служба

 

  • The Burke museum of natural history and culture

 

Този сайт се поддържа от

 Геологическия институт при БАН

Автор и уебдизайн: ст.н.с.II ст. д-р Валери Сачански
Уебмастер: инж. Л. Начев
Всички права запазени
Последна промяна: 12. 04. 2007


ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ

 

Даниел Вълчеввицепремиер и министър на науката и образованието

Емел Етем – вицепремиер и министър на държавната политика при бедствия и аварии

Румен Овчаров – министър на икономиката и енергетиката

Джевдет Чакъров – министър на околната среда и водите

Проф. Стефан Данаилов – министър на културата

Акад. Иван Юхновски – председател на БАН

Eduardo F.J. de Mulder – Chair of the Board of Officers of the International Year of Planet Earth

Акад. Васил Сгурев – председател на ФНТС

Проф. дмн Дамян Дамянов – председател на Съюза на учените

Милена Паунова – зам. министър на регионалното развитие и благоустройството

Поля Станчева – генерален директор на БНР