Планктон II , лодка Джу III (корабна спасителна лодка с платна)
25.5 - 20.6 1972 г. Варна - Сочи 26 дни , пресичане на Черно море
участници: Юлия и Дончо Папазови

Това е вторият експеримент от програмата. Участници са Юлия и Дончо Папазови. Този път в програмата се използва конвенционална корабна спасителна лодка с платна. Целта е прекосяване на Черно море по дължина от гр.Варна до гр.Сочи. Предвижването става главно с платна ,а често и с гребане. Хранителният режим е до 50% от общите нужди на организма и отново е съобразен и се запълва с улов и консумация на планктон. Участниците водят дневници за самонаблюдение включително и хронометраж на дейноста си. Резултатите показват,че употребата дневно на около 150 г. зоопланктон е предотвратила очакваното значително изтощение на организма на участниците. Освен всичко останало, това е и първото прекосяване на Черно море от такъв клас ветроходен съд.

Последна промяна: 20.06.2006 г.


Обратно