Тази уеб страница е създадена на: 10 Януари 2005 г.
Последна промяна: 22 Юни 2007 г.
Автор: инж. Л.Начев
Превод на Английски език: Яна Папазова

В уебстраницата са използвани текстове, сведения и фотографии от книгите
на Юлия и Дончо Папазови: "С Джу през Атлантика" ; "С Джу през Пасифика" ; "С Яна около света"; "Невъзможният път"
, от книгата на С.Идакиев "С яхта около Европа"
текст от книгата на д-р Ален Бомбар "Доброволен корабокрушенец" и текстови извадки от български вестници

Всички права запазени, с цитиране на източника
Използването на материалите в сайта без писменото съгласие на авторите
е сериозно нарушение на Закона за авторското право.

Copyright © Lucho's Pages 2007


Return