Подобряване на строителните почви
версия - март 2011 г.
Soil Improvement Metods
Book for students

ver. March 2011

Най-добър вид с: 1024/768 pixels ; 32 bit/color

Забeлежка: Материалите във сайта са авторски.
При цитиране на части от текстове и при използване на цели текстове,
позоваването на автора и неговото разрешение е задължително.
Включването на връзки към сайта е свободно.

Глави: формат ; размер


Copyright © 2011 Геологически институт при
Българска Академия на Науките

Автор: ст. н. с. I ст. дгн Димчо Евстатиев
Подготвил за уебвариант : инж. Л.Начев ; Последна промяна: 30 Март 2011


Статистика от: 06.04.2011 г.


Обратно към: начална