Тази уеб страница е създадена на: 27 Ноември 2006 г.
Последна промяна: 5 Февруари 2007 г.
Автор: инж. Л.Начев

В уебстраницата са използвани текстове, сведения и фотографии от книгите
на Николай Джамбазов: "Тангра в океана","Черната овца" и текстови извадки от български вестници.

Всички права запазени, с цитиране на източника
Използването на материалите от уебсайта без писменото съгласие на авторите
е сериозно нарушение на Закона за авторското право.

Copyright © Lucho's Pages 2007


Обратно