Персонал:

Общ адрес на секцията!

  • Професор д-р Николай Добрев, Ph.D. , Ръководител на секцията
  • Доцент д-р Пламен Иванов , Ph.D.
  • Доцент д-р Бойко Беров, Ph.D.
  • Асистент Mирослав Кръстанов

    Професор дгн Илия Бручев, Академик при БАН (пенсионер)

    Последна промяна: 21 Май 2013


    Обратно