Проекти:

Текущи проекти

 • Мониторинг и прогнозиране на опасни геоложки процеси, 2011-2013
 • Активни деформации в пред­планините на централния район на сеизмично затишие в Гарвалските Хималаи
 • Хидрогеоложки проучвания на обект “Елаците”, част: “Инженерногеоложка оценка на района на рудника” 2010-2011
 • Комплексни изследвания на възможности за прогнозиране на земетресения, сеизмичност и корелации с климатичните промени. BlackSeaHazNet, 7FP Marie Curie Actions 246874
 • Създаване и прилагане на регионална система за ранно предупреждение за морски георисковете по румънско-българското черноморско крайбрежие, MARINEGEOHAZARD

  По-важни приключили проекти

 • Опасни склонови процеси, свързани с разломни структури”, НЗ-1316, 2003-2007
 • Триизмерен мониторинг на активни тектонски структури”, COST-625, 2000-2006
 • Национална програма 2007-2015 г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси, 2006
 • Оценка на свлачищната дейност в Източните Родопи върху околната среда, 2007-2009
 • Геотехнически мониторинг на свлачище Езерище, гр.Своге, 2006-2009
 • Оценка на геоложките опас­нос­ти по трасето на транзитния га­зо­провод за Гърция в участъка между гр.Дупница и с.Мечкул
 • Инструментален мониторинг на пук­натини, засягащи устой­чи­вост­та на релефа на Мадарския кон­ник
 • Project MIS-ETC Code: 641 "Marinegeohazard"
 • Project MIS-ETC Code: 350 "Robunaz-Dun"

  Последна промяна: 7 Януари 2013


  Обратно