Научна апаратура :

Секцията разполага с Геотехническа лаборатория, оборудвана с апаратура за определяне на физико-механични показатели на земни и скални проби (компре­си­он­ни свойства, едноплоскостно и триаксиално срязване, якост на опън и натиск, скорост на сеизмичните вълни), апаратура за 3D мониторинг и др.

Последна промяна: 1 Февруари 2011


Обратно