Проучване за газификация на дълбоко залягащи въглища и постоянно съхранение на CO2 в засегнатите площи (Европейска Комисия, Изследователски фонд за въглища и стомана) - Новини и отзиви за проекта

    Координатор на проекта от Геологически институт при БАН: ст.н.с. IIст. д-р Алексей Бендерев

   Last update: 01.08.2012


Обратно