Проучване за газификация на дълбоко залягащи въглища и постоянно съхранение на CO2 в засегнатите площи (Европейска Комисия, Изследователски фонд за въглища и стомана)
Геологически Институт при БАН

    Координатор на проекта от Геологически институт при БАН: Доцент д-р Алексей Бендерев

Проучване за газификация на дълбоко залягащи въглища и постоянно съхранение на CO2 в засегнатите площи


Местонахождение на Добруджанското въглищно находище

 

 

 


Административна карта на проучвания район
Участие на Геологическия институт

Основни задачи

  • Анализ на архивната хидрогеоложка информация за Добружанското въглищено находище(ДВН),съвместно с данните за геоложкия строеж
  • Създаване на регионален числов модел на хидрогеоложките условия в случаите на нарушена и нарушена среда от подземна газификация
  • Създаване на локален числов модел на хидрогеоложките условия в случаите на нарушена и нарушена среда от подземна газификация
  • Оценка на основните елементи на околното среда в района на Добружанското въглищено находище
  • Формулиране на критериите за приложение на метода въз основа на създадените концептуални модели
  • © 2012 Геологически институт при БАН, 30 Юли 2012 ; Последна промяна: 15 Април 2013
    Webmaster: Л. Начев