Проект Черно море (Община Бургас, ЮИ България) - Новини и отзиви за проекта

    Координатор на проекта от Геологически институт при БАН: ст.н.с. IIст. д-р Клара Бояджиева

  • Отзиви в пресата за Проект Черно море - 08.2008 - 03.2009
  • Remining Lowex - 4та Работна среща - 13-15 Май 2009 ,България,Община Бургас
  • Remining Lowex - Работна среща - 24 Септември 2010 ,България,София,Геологически институт
  • Remining Lowex - Програма на Работната среща 24.09.2010 - (на английски език)!
  • Представяне на проекта Мина Черно море (Remining-Lowex) на семинар проведен в Пловдив,11 февруари, 2011.
  • Уебсайтове с информация за Проекта Черно море

    Last update: 15.04.2011


    Обратно