Повторно разработване на Европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагането въз основа на ниско енергийни принципи

   Координатор на проекта: Peter Op’t Veld , Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenierus B.V. Maastricht, Netherlands

Акроним: REMINING-LOWEX ;Програма: FP 6 ; Инструмент: Интегриран проект ; Продължителност на проекта: 60 месеца, Начало - Юни, 2007; Тематичен приоритет: SUSTDEV 1.1.6 CONCERTO II Координиране на енергийните потребности и снабдяването с възобновяема енергия в интензивно развиващи се общини

Четири местни общини - Хеерлен, Нидерландия; Загоре, Словения; Челадз, Полша и Бургас (Черно море), България, ще демонстрират използването на съществуващите в тях ниско енергийни източници - топлината на водата, намираща се в изоставените въглищни мини, за целите на отоплението и охлаждането на сгради. Използването на нискотемпературни източници е комплексно свързано с проектирането на сгради и прилагането на нови енергийни концепции. Ще бъдат реализирани обекти в две устойчиво развиващи се общини - Хеерлен и Загоре, което ще доведе до намаляване на емисиите на CO2 с 50 до 100% и ще осигури 60% участие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сравнение със стандартните национални практики. Ще бъдат проведени технико-икономически проучвания в Челадз, Черно море, Загоре и в затворените мини, намиращи се в близост до Хеерлен. В резултат на това ще бъдат изработени конкретни енергийни планове за приложение и устойчиво развитие на селищата. Това ще допринесе за нов етап на развитието им, основан на съвременно интегрирано използване на местните ВЕИ и традиционни горива.

Проект Черно море
(Община Бургас, ЮИ България)

Участници от България:

 • Геологически институт ,(Българска академия на науките),
  Секция Хидрогеология,
  Лице за контакт: ст.н.с.II ст. д-р Клара Бояджиева

 • Община Бургас
  Лице за контакт: Величка Великова ,Старши експерт ,"Програми и Проекти"
  e-mail: ecoprojects@burgas.bg
 • Проект Черно море (Община Бургас, ЮИ България)

  Площта на въглищен басейн Черно море е около 300 km2.

  © 2007 Геологически институт БАН, 29 Октомври 2007, Последна промяна: 15 Април 2011
  Webmaster: Л. Начев , Обратно към главна