Бивши колеги:

Акад. Еким Бончев, Академик на БАН
(основател на Секцията; Ръководител от 1946 to 1986; починал на, 16.01.1992)

Проф. Иван Загорчев, дгн. Академик на БАН от 8 Май 2015 (пенсионер от 2009)
Проф. Христо Дабовски, дгн. чл.кор. на БАН (пенсионер от 2009)
Проф. Юлия Карагюлева, (Ръководител от 1987 до 1990; пенсионер)
Проф. Иван Хайдутов, D.Sc.(Ръководител от 1990 до 2001; пенсионер)
Проф. Александра Харковска, D.Sc. (пенсионер)
Проф. Цанко Цанков, D.Sc. (пенсионер)
Проф. Васил Въчев, D.Sc. (починал, 02.11.2001)
Проф. Стефан Шанов, дгн (Ръководител на Лаборатория по Сеизмотектоника ; пенсионер 2012)
Доцент д-р Петър Гочев, Ph.D. (починал, 24.10.1994)
Доцент д-р Васил Костадинов, Ph.D. (починал, 03.06.1992)
Доцент д-р Иван Боянов, Ph.D. (починал, 29.07.2003)
Доцент д-р Сава Савов, Ph.D. (починал 2007)
Доцент д-р Сава Стоянов, Ph.D. (починал 2011)
Доцент д-р Живко Иванов, Ph.D. (от 1969 към СУ Кл.Охридски; професор, пенсионер)
Доцент д-р Маргарита Матова (към Лаборатория по Сеизмотектоника; пенсионер от 2009)
Доцент д-р Йордан Маляков, Ph.D. (починал, 16.11.2009)
Доцент д-р Емил Василев, Ph.D. (пенсионер от 2013)
Гл.Асистент д-р Боян Връблянски, Ph.D. (пенсионер)
Асистент Иван Батанджиев, (пенсионер)
Tехник Йонка Загорчева (пенсионер от 2010)

Последна промяна 8 май 2015


Обратно