Състав на Базата:

 • Гл. Асистент инж. д-р Ванушка Петрова, vanushka@gmail.com - Ръководител на базата
 • Асистент инж. Мариана Неделчева, mariana_nd@mail.bg

  Пенсионирани колеги:

 • Професор дгн Йордан Евлогиев , evlogiev@mail.bg

  Общ емайл адрес към всички!

  Последна промяна: 19 Април 2016


  Обратно