Материална база:

Апаратура за полеви изпитвания

 • Автосонда УРБ 2,5А;
 • Малогабаритна сондажна установка на колесен трактор;
 • Мобилна елктросонда за сондиране от сутерени, подходяща за изпълнение на “кореновидни” пилоти;
 • Ръчна сонда;
 • Динамичен пенетрометър лек тип за изследване на несвързани почви и насипи - деформационен модул, кохезия и ъгъл на вътрешно триене;
 • Установка за SPT (standard penetration test) - стандартно пенетрационно изпитване за определяне на деформационни модули и якост на едноосен натиск;
 • Щампова установка “Viatest” за определяне деформационни (еластични) модули на строителните почви;
 • Пресиометър тип “Menard” за определяне на пресиометрични модули;
 • Прецизен нивелир KONI 007 за геодезически наблюдения на деформации на сгради и инженерни съоръжения.

  Лабораторно оборудване

 • Апарати за компресионни изпитвания - пропадане, слягане, компресионни модули;
 • Апарати за плоско срязване - кохезия и ъгъл на вътрешно триене;
 • Апаратура за определяне на класификационни показатели - зърнометричен състав, атербергови граници;
 • Апаратура за определяне на физични показатели и коефициент на филтрация.

  Механизация и транспорт

 • Компресор, електрожен, пробивни машини за бетон, къртач Pioneer, пневматична трамбовка, бетон помпа;
 • Товарен автомобил ГАЗ 53, лекотоварен автомобил УАЗ, технологичен автомобил
 • Земномеханичната лаборатория е лицензирана, а извършваните анализи са по БДС.

  Последна промяна: 5 Януари 2011


  Обратно