Контакти:

Адрес за кореспонденция:


Геологически Институт при БАН, Изследователска база по Геотехника
България , пощ.код. 7000, гр. Русе, пощ.kутия. 433
бул. Цар Освободител № 109 B, 2 ет.

тел: (+359 82) 820 788 ; фax: (+359 82) 596 425
e-mail: ibgban@abv.bg

Общ адрес на секцията!

Последна промяна: 16 Март 2011


Обратно