Научен състав:

  • Доцент д-р Любомир Методиев, Ph.D. (отговаря за колекциите на macrofossils) - Ръководител на Лабораторията
  • Гл. Асистент д-р Константин Узунов, Ph.D.

  • Геолог Петя Завишляк (отговаря за колекциите на sedimentary rocks)
  • Куратор Даниела Недкова (отговаря за общото оформяне на колекциите на Лабораторията)

    Последна промяна: 29 Април 2015


    Обратно