Контакти:

Адрес за кореспонденция:


Геологически Институт при БАН, “Лаборатория за Геоколекции”
България , пощ.код. 1113, гр. София,
ул.Акад.Г.Бончев бл.24

тел: (+359 2) 979 2250 ; 979 2253 ; фax: (+359 2) 8724638

адрес на Ръководителя на Лабораторията!

Последна промяна: 18 Април 2011


Обратно