This is the ECDL circumstance's (in bulgarian)
( Европейско свидетелство за практически компютърни умения )
Consortium ECDL - Bulgaria
Как може да се получи сертификат на ECDL?
В програмата на ECDL са включени основните знания, които трябва да притежава всеки кандидат за сертифициране. В тях са включени най-разпространените компютърни програми, които са необходими за ежедневно ползуване. Програмите ECDL съдържат седем модула, по всеки от които за 45 минути трябва да се покрие съответен тест. Той се счита за успешен, ако са дадени верни отговори на повече от 75% зададените въпроси. За да бъде допуснат до тест, кандидатът трябва да се запише в сертифициран български Център за тестиране /Тест-Център/ по ECDL и да си купи карта за умения, която ще се попълва в този или друг сертифициран център след вземане на изпита по всеки от седемте модула. След покриването на всички тестове кандидатът получава сертификат на ECDL.
Какви видове сертификация има в ECDL?
В ECDL се работи главно с два варианта – ECDL Start /3 модула/ и ECDL – core /7 модула/. Получават се и два вида дипломи – сертификати за ECDL – малък и голям, в зависимост от това по кой от двата варианта са покрити тестовете. Това са първите и най-разпространени варианти за сертификация на Фондацията ECDL – F. В последно време се появиха и други по-сложни варианти за сертификация, които са насочени към професионалните ползватели на компютърна техника, но те в България ще бъдат въведени по-късно.
This page is created and maintained by: L.Nachev
Last Modified: 21 May 2008

Copyright (C) 1996 - 2006 Geological Institute - BAS

Return