titleBG
en
History
projects
publications
scientific staff
former members
Научен състав
Име телефон стая e-mail
проф. д-р Томас Керестеджиян
Ръководител на секцията
+359 2 9792282 410 thomas@geology.bas.bg
доц. д-р Росица Василева +359 2 9792273 407 rosivas@geology.bas.bg
доц. д-р Радостина Атанасова +359 2 9792207 427 radi@geology.bas.bg
гл. ас. д-р Димитрина Димитрова +359 2 9792260;
+359 2 9793667
429/ 501 didi@geology.bas.bg
гл. ас. д-р Елица Стефанова +359 2 9793667
+359 2 9793620
501/ 513 stefanova_e@geology.bas.bg
ас. д-р Силвина Георгиева +359 2 9792273 407 sylvina@geology.bas.bg
ас. Цветослав Илиев +359 2 9793670;
+359 2 9792794
328 tz_iliev@abv.bg
докторант Иванина Сергеева +359 2 9792244 426 sergeevai@geology.bas.bg
спец. геол. Антоанета Пенева +359 2 9792244 426  
       
Обновена на: 01-Aug-2014
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова