title BG
en
History
projects
publications
scientific staff
former members
 

Области на научни изследвания:
Минералогия - рудна, силикатна и на околната среда
Кристален растеж и разтваряне
Металогения и рудообразувателни процеси
Микротермометрия и криометрия на флуидни включения

Научна апаратура:
JEOL-SUPERPROBE 733 СЕМ и микросонда ORTEC Система 5000
Рентгенов дифрактометър TUR M-61 с Бюргеров прецесионен гониометър
Рентгенова прахова дифракционна Huber Guinier камера G670
Масичка за микротермометрия и криометрия Chaixmeca
(-180 -+600°C)
LA-ICP-MS (PerkinElmer Elan DRC-e and New Wave UP193FX)

Консултации и услуги:
Минерална диагностика и проучване, екологична оценка на отпадъци от минната промишленост

Контакти:
Секция Минерални ресурси,
Геологически институт, Българска Академия на Науките
ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 24
1113 София, България
тел: (+359 2) 979 22 44
факс: (+359 2) 72 46 38
E-mail: minerals@geology.bas.bg

Връзки към:
- Минераложки бази данни:

Webmineral
Mindat
Rruff project
- Дружества:
Международна минералогическа асоциация  
Българско геологическо дружество
Българско минералогическо дружество
Минералогическо дружество на Америка
Минералогическа асоциация на Канада
Минералогическото дружество на Великобритания и Ирландия
Дружество по геология на минералните находища
Дружество на икономическите геолози
- Специализирани издания:
Геохимия, минералогия и петрология
Elements
American Mineralogist
Canadian Mineralogist
European Journal of Mineralogy
Mineralium Deposita
Economic Geology

Предстоящи събития:
21-ва Генерална среща на международната минералогическа асоциация (IMA2014), 1 - 5 септември, 2014, Йоханесбург, Южна Африка

20-ти Конгрес на Карпато-балканската геологическа асоциация (CBGA), 2014, 24 - 26 септември, Тирана, Албания

EUROCLAY 2015, 5 - 10 юли, 2015, Единбург, Великобритания

Голдшмит 2015, 16 - 21 август, 2015, Прага, Чехия

29-та Среща на Кристалографската асоциация (ECM29), 23 - 28 август, 2015, Ровин, Хърватия

SGA 2015, 24 - 27 август, 2015, Нанси, Франция

8-та Европейска конференция по минералогия и спектроскопия (ECMS 2015), 9 - 11 септември, 2015, Рим, Италия

Голдшмит 2016, 26 юни - 1 юли, 2016, Йокохама, Япония

35-ти Световен геоложки конгрес, 27 август - 4 септември, 2016, Кейптаун, Южна Африка

Нови минерали открити в България

Манганилваит – CaFe2+Fe3+(Mn, Fe2+)(Si2O7)O(OH)
Одобрен от IMA-CNMMN 16-2002 (I. Bonev et al., 2005), Мадански руден район, Централни Родопи, България

str

Страшимирит - Cu8(AsO4)4(OH)4·5(H2O), именуван в чест на проф. Страшимир Димитров, патрон на Геологическия институт. Установен от Йорданка Минчева-Стефанова  (1968) в Запачица, Западна Стара планина.
Образец: област Шварцлео, Австрия.
Photo Copyright © Leon Hupperichs

hem

Хемусит - Cu6SnMoS8 (черните точки на фотографията). Наименуван по древното име на Стара планина. Открит от Георги Терзиев (1971) в Челопеч, Централна Стара планина, България. Образец: мина Кавазу , Япония.
Photo courtesy of  Tom Loomis.

kos

Костовит – (Cu, Ag)AuTe4, наименуван в чест на академик Иван Костов. Открит от  Георги Терзиев (1966) в Челопеч, Централна Стара планина, България. Bulgaria

Обновена на: 31-Jul-2014
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова