titleBG
en
History
projects
publications
scientific staff
former members
Предишни служители
Преместили се Пенсионирани Починали
проф. д-р Николай Зотов
Институт за материали, Рур Университет
Бохум, Германия
ст. н.с. ІІ ст. д-р Людмил Грозданов Академик Иван Костов
(1913 - 2004)
доц. д-р Руслан Костов
Минно-геоложки университет, София
ст. н.с. ІІ ст. д-р Дечко Стефанов проф. Йорданка Минчева-Стефанова (1923 - 2007)
д-р Елица Хрисчева   ст. н.с. І ст. дгн Иван К. Бонев
(1936 - 2008)
д-р Калин Кузманов
Женевски университет, Швейцария
  ст. н.с. І ст. дгн Петър Драгов
(1932 - 2004)
д-р Емилия Раева
Минно-геоложки университет, София
  ст. н.с. ІІ ст. д-р Румен Петрунов (починал 2006)
д-р Анелия Радулова   ст. н.с. ІІ ст. д-р Илия Веселинов (починал 1998)
    ст. н.с. ІІ ст. д-р Любен Василев
    Георги Терзиев
    д-р Диана Рашкова
Обновена на: 31-Jul-2014
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова