Калин Найденов

Главен Асистент, д-р.
Адрес: Геологичиски институт, Секция по Геотектоника и Регионална геология,
Българска Академия на Науките, Акад.Г.Бончев бл.24,София, България
Тел: (+359 2)979 2249, стая 314, GSM +359 888587238
Факс: (+359 2)8724 638
; k.naidenov@gmail.com


Образование:
 • 2006 - 2009 Докторант; СУ „Св. Климент Охридски”, катедра геология и палеонтология, шифър 01.07.08. Геотектоника;
  Тема на дисертацията: Строеж на Маришката отседна зона между градовете Костенец и Кричим.
  Научен ръководител: Доц. д-р. Димо Димов.
 • 2003 - 2005 Магистър по геология; СУ „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет.
  Тема на дипломната работа: Строеж и особености на късноалпийското развитие на централните и източни части от Люлин планина.
  Научен ръководител: Проф. д-р. Живко Иванов
 • 1999 - 2003 Бакалавър по геология; СУ „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет.
 • 1994 - 1999 Средно образование: Национална природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов”; профил „Науки за земята”.
  Професионален опит:
 • 2009 - днес
  работодател - ГИ "Страшимир Димитров", БАН София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24
  вид на дейността - Научно-изследователска
  заемана длъжност - 11.2009 - 05.2010 - Специалист Геолог; 05.2010 - днес - Главен Асистент
 • 2004 - 2008
  работодател - НИИ "Геология и геофизика" АД Бул. Ситняково № 23, София
  вид на дейността - Картиране и прекартиране в района на Централни и Западни Родопи, изготвяне на геоложки карти, изготвяне на геоложки доклади и обяснителни записки
  заемана длъжност - Геолог

  Изследователски интереси: Cтруктурна геология, тектоника, регионална геология, метаморфни терени, геоложко картиране и проучване


  Публикации:

 • Naydenov, K., A. von Quadt, I. Peytcheva, S. Sarov, D. Dimov. 2009. U-Pb zircon dating of metamorphic rocks in the region of Kostenets-Kozarsko villages: constraints on the tectonic evolution of the Maritsa strike-slip shear zone. - Review of BGS, 70, 1-3, 5-21.
 • Naydenov, K., K. Kolcheva, S. Sarov, E. Voynova, N. Petrov. 2008. Data on the structural and metamorphic evolution of the rocks from the Trakia unit between the towns of Asenovgrad and Kostenets. - Review of BGS, 69, 1-3, 27-37 (in Bulgarian).
 • Peytcheva, I., A. v. Quadt, K. Naydenov, S. Sarov, D. Dimov, E. Voinova. 2007. U-Pb zircon-xenotime-monazite dating and Hf-isotope tracing to distinguish Cretaceous and Paleogene granitoids in the Western Rhodopes and Rila Mountain - BGS “Ggeosciences 2007" - Proceedings, 89-91.
 • Raeva, E., K. Naydenov, N. Georgiev, Z. Cherneva. 2006. Chemical composition of the rock forming minerals and ductile deformation in Smilyan granite, southeastern part of the Central Rhodopes, Bulgaria - BGS “Ggeosciences 2006" - Proceedings, 165-168.
 • von Quadt, A., S. Sarov, I. Peytcheva, E. Voynova, N. Petrov, K. Nedkova, K. Naydenov. 2006. Metamorphic rocks from northern parts of Central Rhodopes and in situ U-Pb zircon dating, isotope tracking and correlations BGS “Ggeosciences 2006" Proceedings, 225-228.
 • Sarov, S., N. Petrov, E. Voinova, E., K. Nedkova, K. Naidenov, I. Georgieva, D. Nikolov, K. Kolcheva. 2006. Data on strike-slip shearings in the low grade methamorphic sections (Trachian Unit) in the northern part of Central Rhodopes. - BGS “Ggeosciences 2006" - Proceedings, 102-105 (in Bulgarian).
 • Naydenov, K., E. Voinova, N. Petrov, I. Georieva, D. Nikolov, K. Kolcheva, S. Sarov. 2006. Ductile shear zone between Bachkovo-Dobralak orthogneisses and their parametamorphic rim. - BGS “Ggeosciences 2006" - Proceedings, 87-90 (in Bulgarian).
 • Naydenov, K., D. Nikolov, E. Voinova, S. Sarov. 2005. Preliminary data on a ductile strike-slip shear zone in Arda River valley (Central Rhodopes) - The Smilyan strike-slip - BGS "80 Years Bulgarian Geological Ssociety" - Proceedings, 43-45 (in Bulgarian).

  Абстракти:

 • Naydenov, K., E. Voynova, N. Petrov, S. Sarov, K. Kolcheva. 2007. Strike-slip deformations in Trakia Unit along the Maritsa shear zone, northern border of The Rhodope Massif, southern Bulgaria - Advances in Regional Geology and Metallogenic Studies in the Carpathians, Balkans, Rhodope Massif and Caucasus - field conference, Bor area, Serbia.
 • Sarov, S., K. Naydenov, N. Petrov, E. Voynova, K. Kolcheva. 2007. Lithology and structural features of the Trakia Unit, South Bulgaria - Advances in Regional Geology and Metallogenic Studies in the Carpathians, Balkans, Rhodope Massif and Caucasus - field conference, Bor area, Serbia.

  Други:

  Съавтор в 21 обяснителни записки и геоложки карти в М 1:50 000:
  K-34-72-2 (Костенец - първи автор), K-34-72-4 (Велинград), K-35-73-1 (Ракитово),
  K-35-73-2 (Равногор), K-35-73-3 (Сърница), K-35-73-4 (Девин), K-35-85-1 (Доспат),
  K-35-85-2 (Триград), K-35-85-3 (Потами), K-35-61-3 (Костандово), K-35-61-4 (Пещера),
  K-35-62-3 (Пловдив), K-35-62-4 (Асеновград), K-35-74-1 (Хвойна), K-35-74-2 (Лъки),
  K-35-74-3 (Чепеларе), K-35-74-4 (Давидково), K-35-86-1 (Смолян), K-35-86-2 (Устово), K-35-86-3 (Арда), K-35-86-4 (Мадан)
  Съавтор в доклади към МОСВ за извършено геоложко картиране в областта на Централни и Западни Родопи (2005, 2006, 2007, 2008).


  Уебмастер:
  Последна модификация: Декември 2, 2010

  Обратно:към персонал