"Повторно разработване на Европейски минни селища - Проект по 6EU рамкова програма

Координатор за Геологическия институт:
Доцент д-р Клара Бояджиева Ph.D.

"Проучване за газификация на дълбоко залягащи въглища и постоянно съхранение на CO2 в засегнатите площи " - Европейска Комисия, Изследователски фонд за въглища и стомана

Координатор за Геологическия институт:
Доцент д-р Алексей Бендерев Ph.D.


Copyright © Геологически институт
Българска Академия на Науките

Webmaster Л. Начев ; Последна промяна: 3 Август 2012

Return: index