България е една от първите 20 държави, която се включи в това честване. Първата проява, преминала под този знак, беше изложбата "Големите картировачи на България". Създадоха се Национални комитети - почетен, организационен и програмен (с отворен характер). В програмния комитет са добре дошли всички, които имат идеи и конкретни предложения за реализирането им. За допълнения към този сайт, предложения и допълнителна информация може да се обръщате към чл.-кор. Иван Загорчев, заместник-председател на Организационния и председател на Програмния комитет и д-р Дария Иванова - отговорен секретар на Организационния комитет, тел. 979-2205, електронен адрес iype-bg@geology.bas.bg

 

 

При организацията на този сайт са използвани данни от:

  • официалният сайт на честването

 

  • Международната стратиграфска комисия

 

  • проектът PALEOMAP

 

 

  • УикипедиЯ Свободната енциклопедия

 

  • NASA

 

  • Американската геоложка служба

 

  • The Burke museum of natural history and culture

 

Този сайт се поддържа от

 Геологическия институт при БАН

Автор и уебдизайн: ст.н.с.II ст. д-р Валери Сачански
Уебмастер: инж. Л. Начев
Всички права запазени
Последна промяна: 12. 04. 2007


Програмен комитет

 

Председател: чл.-кор. Иван Загорчев

 

Членове:

Чл.-кор. Христо Дабовски, Геологически институт при БАН                       

Чл.-кор. Илия Бручев, Геологически институт при БАН           

Проф. дгн Божидар Маврудчиев, Софийски университет              

Ст.н.с. І ст. дгн Платон Чумаченко, Геологически институт при БАН                     

Ст. н. с. I ст. дгн Димчо Йосифов, НТС Минно дело, геология и металургия

Проф. дгн Добринка Ставракиева, Химико-технологичен и металургичен университет

Проф. дгн Петър Ставрев, Минно-Геоложки университет                             

Проф. дгн Петко Попов, Минно-Геоложки университет                                          

Проф. д-р Христо Пимпирев, Софийски университет          

Ст. н. с. I ст. дгн Иван Бонев, Геологически институт при БАН                       

Проф. дгн Михаил Гълъбов, Минно-Геоложки университет                        

Ст. н. с. I ст. дгн Димчо Евстатиев, Геологически институт при БАН        

Проф. дгн Васил Балинов, Минно-Геоложки университет                           

Ст. н. с. I ст. дгн Славчо Янев, Геологически институт при БАН    

Проф. дгн Цанко Цанков, Югозападен университет                        

Ст.н.с. I ст. дгн Стефан Шанов, Геологически институт при БАН   

Ст.н.с. д-р Петър Марчев, Геологически институт при БАН            

Ст.н.с. Йоцо Янев, Геологически институт при БАН                         

Ст.н.с. Тодор Тодоров                             

Доц. д-р Георги Георгиев, Софийски университет                           

Доц. д-р Златка Чернева, Софийски университет                            

Доц. д-р Марин Иванов, Софийски университет                   

Доц. д-р Филип Мачев, Софийски университет

Доц. д-р Севдалина Вълчева, Софийски университет                    

Доц. д-р Димитър Синьовски, Минно-Геоложки университет                     

Доц. д-р Манол Антонов, Минно-Геоложки университет      

Доц. д-р Ефросима Занева-Добранова, Минно-Геоложки университет

Ст.н.с. дтн Марин Генев, Географски институт при БАН     

С.н.с. д-р Стайчо Колев, НИМХ при БАН                    

Ст.н.с. д-р Здравко Цинцов, ЦЛМК при БАН                         

Н.с. д-р Христо Николов, ЦЛСЗВ при БАН

Ст.н.с. д-р Николай Спасов, Национален природонаучен музей при БАН

Валери Трендафилов, държавен експерт в отдел „Геология и разрешения за проучване”, МОСВ

Инж. Петър Петров, изпълнителен секретар на Българската минно-геоложка камара

Стефан Радованов, програмен директор в Българското Национално радио