България е една от първите 20 държави, която се включи в това честване. Първата проява, преминала под този знак, беше изложбата "Големите картировачи на България". Създадоха се Национални комитети - почетен, организационен и програмен (с отворен характер). В програмния комитет са добре дошли всички, които имат идеи и конкретни предложения за реализирането им. За допълнения към този сайт, предложения и допълнителна информация може да се обръщате към чл.-кор. Иван Загорчев, заместник-председател на Организационния и председател на Програмния комитет и д-р Дария Иванова - отговорен секретар на Организационния комитет, тел. 979-2205, електронен адрес iype-bg@geology.bas.bg

 

 

При организацията на този сайт са използвани данни от:

  • официалният сайт на честването

 

  • Международната стратиграфска комисия

 

  • проектът PALEOMAP

 

 

  • УикипедиЯ Свободната енциклопедия

 

  • NASA

 

  • Американската геоложка служба

 

  • The Burke museum of natural history and culture

 

Този сайт се поддържа от

 Геологическия институт при БАН
Автор и уебдизайн: ст.н.с.II ст. д-р Валери Сачански
Уебмастер: инж. Л. Начев
Всички права запазени
Последна промяна: 12. 04. 2007


Организационен комитет

 

Председател: акад. Тодор Николов

 

Зам. председатели:

Чл.-кор. Иван Загорчев

Доц. д-р Михаил Малеев

Доц. д-р Веселин Ковачев

 

Секретариат: 

Ст.н.с. д-р Дария Иванова отговорен секретар

Ст.н.с. д-р Николай Добрев секретар

Ст.н.с. д-р Евгения Тарасова секретар

Ст.н.с. д-р Валери Сачански секретар

Д-р Любомир Методиев секретар

 

Членове:

Акад. Никола Съботинов – зам. председател на БАН

Ст.н.с. І ст. дфн Димитър Сираков – научен секетар на БАН

Dr Werner Janoschek, Member, Board of Officers of the International Year of Planet Earth

Ст.н.с. д-р Дончо Карастанев директор на Геологическия институт при БАН

Ст.н.с. д-р Георги Алексиев директор на Географския институт при БАН

Ст.н.с. д-р Николай Милошев – директор на Геофизическия институт при БАН

Ст.н.с. д-р Константин Цанков – Генерален директор на НИМХ              

Ст.н.с. д-р Христо Слабаков – Директор на Института по океанология при БАН

Проф. дин Васил Николов  директор на Националния археологически институт и музей при БАН

Ст.н.с. д-р Никола Зидаров  – директор на ЦЛМК при БАН                        

Ст.н.с. д-р Цветан Дачев директор на ЦЛСЗВ при БАН

Ст.н.с. д-р Алекси     Попов Директор на Националния природонаучен музей при БАН

Доц. д-р Михаил Малеевдиректор на Националния музей “Земята и хората”

Доц. д-р Петър Славейковдекан на Геолого-географския факултет на СУ

Доц. д-р Ради Радичев – декан на Геолого-проучвателния факултет на МГУ

Д-р инж. Цоло Вутов председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия

Д-р инж. Лъчезар Цоцорковпредседател на Българската минно-геоложка камара

Доц. д-р Страшимир Страшимиров  – председател на Българското геологическо дружество        

Ст.н.с.Iст. дгн Иван Боневпредседател на Българското минералогическо дружество

Ст.н.с.Iст. дгн Стефан Шанов–Председател на Българското геофизическо дружество

Ваня Добрева  – заместник-министър, Министерство на образованието и науката

Валери Николов – заместник-министър, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

Валентин Иванов – заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката

Васил Белогушев – началник на отдел „Геология и разрешения за проучване”, Министерство на околната среда и водите,

Петър Миладинов – началник на отдел „Европейска интеграция, отношевния с международни институции,програми и проекти”, Министерство на културата   

Велислав Добрев – административен директор, Българско Национално радио