Регионален числов модел
Създаване на регионален числов модел на хидрогеоложките условия в случаите на ненарушена и нарушена от експлоатация среда.

Изследвана област: Тектонски блок Вранино и периферните му части.

Обхват на модела:

 • Хоризонтално модела покрива район от около 100 km2.
 • Вертикално моделът включва всички хидростратиграфски единици от Девона до Горна Креда.
 • Пластове на моделаХидростратиграфски единициМоделни зони Коефициент на филтрация (k)[m/d]
  ML-1Горноюрски-долнокреден водоносен хоризонт15.0
  ML-2Пермо-триаски водоносен хоризонтMZ-2.1Зони без разломяване0.0005
  MZ-2.2Зони с вертикални проводящи разломи0.025
  ML-3Карбонски водоносен комплексMZ-3.1Зони без разломяване0.0025
  MZ-3.2Зони с вертикални проводящи разломи0.025
  ML-4Девонски водоносен комплекс0.1  Обратно