Научен състав

Професор д-р. Радослав Наков, Ph.D. ( Ръководител на секцията )
Доцент д-р. Митко Паскалев, Ph.D.
Доцент д-р. Владимир Георгиев, Ph.D.

Гл.Асистент. д-р. Ана Лазарова, Ph.D.
Гл.Асистент. д-р. Калин Найденов Ph.D.
Гл.Асистент. д-р. Николай Петров Ph.D.
Гл.Асистент. д-р. Христо Киселинов Ph.D.

Техник:

  • Лилия Михайлова

    Последна промяна: 23 Септември 2013


    Обратно