Геоложки проекти:

  • Геоложко развитие на България и на Балканския полуостров в началото на Phanerozoic;
  • Тектонски карти на България в мащаб 1:500 000;
  • Геоложко развитие и Палеодинамика на България в Mesozoic and Tertiary;
  • Геодинамика и геоложкото развитието на Късноалпийски наложени депресии в Източните Родопите и Горна Тракия;

    Последна промяна: 9 Февруари 2011


    Обратно