Научна дейност:

  • Геотектоника; Регионална геология и структурна геология на България и на Балканския полуостров;
  • Сравнителна Геотектоника;
  • Структурна геология и Структурен анализ; Разломната тектоника
  • Геодинамика и Тектонофизика; Тектониката на плочите
  • Сътрудничество, консултации и специални изследвания в областта на: Геодинамиката, Геотектониката и Структурната геология на Балканския полуостров и Югоизточна Европа; Сътрудничество в областта на теоретичните аспекти на структурния анализ.

    Последна промяна: 8 Февруари 2011


    Обратно