Контакти:

Секция Геотектоника и Регионална Геология
Геологически Институт
Българска Академия на Науките

ул. Акад. Г.Бончев бл.24
1113 София, България

Телефон на (Ръководител на секция): (+359 2) 979 34 72
Факс: (+359 2) 872 46 38;

емайл адрес към всички!

Последна промяна: 9 Февруари 2011


Обратно