Предмет на научни изследвания:

  • геотехника;
  • земна механика;
  • геоекология;
  • инженерна геология;
  • регионална кватернерна геология.

    Последна промяна: 5 Януари 2011


    Обратно