Българска Академия на Науките
Геологически Институт


Дейности

Научен състав

Геоколекции

Проекти

 
Лаборатория за Геоколекции

Геоколекциите на Геологическия институт при БАН обхващат образци от минерали, скали и фосили, събирани от разкрития, минни разработки и сондажни ядки в България. Те са организирани в Лабораторията за геоколекции според степента на изученост на образците, в два главни фонда: основен и обменен. Основният фонд обхваща научни геоколекции и геоколекции от уникални и представителни образци, които са с висока научна стойност. Той е съставен от публикувани и непубликувани материали, които могат да бъдат използвани за справка от заинтересовани учени в различните области на геоложките науки. Обменният фонд включва образци, които могат да бъдат използвани за обмен с други музейни учреждения. Към настоящият момент, основния фонд на Лабораторията за геоколекции включва 115 геоколекции с над 8 000 образеца от минерали, магмени, метаморфни и седиментни скали, макро- и микрофосили, които са обособени в четири подгрупи:
 • 1ва подгрупа научни геоколекции (публикувани монографични геоколекции)
 • 2ра подгрупа научни геоколекции (непубликувани монографични геоколекции)
 • 3та подгрупа научни геоколекции (лични монографични геоколекции)
 • 4та подгрупа научни геоколекции (чуждестранни монографични геоколекции)
  Геоколекциите са обозначени с пълна библиография, както и с предметни буквени означения: F - макрофосили, MF - микрофосили, М - минерали, MR - магмени скали, MER - метаморфни скали, SR - седиментни скали. Тази страница съдържа списък на геоколекциите от основния фонд, подредени според годината на публикуване (1-ва подгрупа) или по реда на депозиране в Лабораторията за геоколекции (2-ра, 3-та, 4-та подгрупа). Достъпът до монографичните геоколекции за ревизиране или за нови проучвания, дава предимство на техните изследователи. Допълнителни изследвания от други учени са възможни с предварително информирано съгласие от авторите на публикуваните и непубликувани монографични геоколекции. За повече информация, моля, обадете се или изпратете електронна поща на Ръководителя на Лабораторията
  Доцент д-р Любомир Методиев, Ph.D.

 •    Контакти:

  Copyright ©
  Геологически институт
  2011

  Уебмастер:

  Най-добър с: 1024x768/32k