Научна дейност:

Юрска Биостратиграфия и Литостратиграфия; Таксономия и Палеогеография на ниски и средни Юрски амонити

 • Доц. д-р Любомир Методиев, Ph.D.

  Петрология и метаморфни скали

 • Геолог д-р Милан Ичев, Ph.D.

  Минералогия и минералообразуващи процеси

 • Гл.Асистент д-р Димитрина Димитрова, Ph.D.

  Възможности за сътрудничество:

  Всички аспекти при организирането и съхраняването на геоколекции и използването на материалите от геоколекциите на Геологическия институт.

  Последна промяна: 20 Април 2011


  Обратно